Artikler

Våre partnerkjøkken er medlem i grønt punkt

Publisert: 13. juni 2019  |  Siste artikler

Et av våre miljøtiltak er at alle våre partnerkjøkken er medlem i grønt punkt.

Om Grønt punkt:
 

Mål

Norge er et foregangsland for gjenvinning av brukt emballasje. Vårt hovedmål er at alle bedrifter skal oppleve at det er viktig og riktig å ta sitt ansvar gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge.

Bakgrunn

På midten av 90-tallet ble det inngått avtaler mellom Miljøverndepartementet (nå KLD) og norsk næringsliv. I disse avtalene tok næringslivet et utvidet produsentansvar for all emballasje. Avtalene satt konkrete mål for materialgjenvinning og energiutnytting. På bakgrunn av disse avtalene ble egne selskaper for hvert materialslag etablert for å oppfylle de forpliktelsene næringslivet hadde inngått.
Bransjeavtalene ble erstattet av avfallsforskriften kapittel 7 september 2017.

Grønt Punkt Norge ble etablert i 1997 for å effektivisere betalingen fra bedriftene til materialselskapene. Grønt Punkt Norge drifter i dag også returordninger for plastemballasje, kartong og drikkekartong (Plastretur AS og Norsk Returkartong AS).

Sirkel Glass AS (tidligere Norsk Glassgjenvinning AS), Norsk Metallgjenvinning AS og Norsk Resy AS (bølgepapp) drifter sine egne returordninger.

Eiere

Grønt Punkt Norge AS eies av selskapene for de forskjellige materialslagene. Det vil si Sirkel Glass AS (tidligere Norsk Glassgjenvinning AS), Norsk Metallgjenvinning AS, Norsk Resy AS, Norsk Returkartong AS og Plastretur AS.

Kilde: https://www.grontpunkt.no

Andre artikler

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK hvis du godtar dette Les mer om cookies og personvern her